سبک پوشش آنا دلوی در دنیایی غیر واقعی

سبک پوشش آنا دلوی در دنیایی غیر واقعی

آنا‌ دلوی یا همان آنا سوروکین دختری که خیلی زیبا و جذاب نبود اما به اندازه‌ی کافی باهوش بود که بداند نیویورک شهر زرق و برق است پس با ساختن زرق و برقی جعلی‌اش توانست علاوه بر دوستانش، موسسات و کمپانی‌های بزرگ آمریکایی را فریب دهد و یک زندگی جعلی لوکس برای خودش بسازد؛
برگزاری اولین‌ جلسه‌ کمیسیون‌ صدا‌ و سیما

برگزاری اولین‌ جلسه‌ کمیسیون‌ صدا‌ و سیما

اولین‌ جلسه‌ کمیسیون‌ صدا‌ و سیما‌ در‌ پی‌ مصوبات‌ سی‌ و‌ پنجمین‌ جلسه‌ کارگروه‌ ساماندهی‌ مد و لباس‌ کشور‌ سه‌ شنبه‌ مورخ‌ ۲۱‌ اردیبهشت‌ ماه‌ در‌ محل‌ دبیرخانه‌ برگزار‌ شد؛