به کارگاه‌های صنایع‌دستی سوخت اختصاص می‌یابد

به کارگاه‌های صنایع‌دستی سوخت اختصاص می‌یابد

جزئیات ابلاغیه جدید این وزارتخانه در راستای اجرای سیاست‌های سامان‌دهی حامل‌های انرژی، حمایت از تولید و اشتغال پایدار به‌منظور تامین سوخت مورد نیاز کارگاه‌های تولید صنایع‌دستی تشریح شد.؛