ابلوه از پیشگامان سیاه پوست در صنعت مد

ابلوه از پیشگامان سیاه پوست در صنعت مد

ابلوه به عنوان بخشی از تلاش‌های مداوم خود برای کمک به نسل‌های آینده، یک مجموعه آموزشی با عنوان “Free Game” را راه اندازی کرده است. مجموعه “Free Game” هزینه‌ای جز زمان و تلاش برای شرکت کنندگان ندارد؛