وزارت ارشادحامی مجموعه‌های مردمی مروج سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی

وزارت ارشادحامی مجموعه‌های مردمی مروج سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی

وزیر ارشاد در اختتامیه نمایشگاه الگونما، نمایشگاه تخصصی سبک زندگی و صنایع فرهنگی نسل آینده ایران تصریح کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همه نهاد‌ها در خدمت مجموعه‌های مردمی‌اند تا شاهد شکوفایی در این زمینه باشیم؛