۳ ژوئیه روز جهانی تعاون / با هم بهتر بسازیم

۳ ژوئیه روز جهانی تعاون / با هم بهتر بسازیم

بر اساس گزارش‌ها، بیش از سه میلیون تعاونی با عضویت یک میلیارد نفر در جهان فعالیت دارند و به طور مستقیم و غیرمستقیم برای بیش از ۲۸۰ میلیون نفر در جهان اشتغالزایی کرده‌اند؛