تشکیل کارگروه ملی نوجوانان ضروری است

تشکیل کارگروه ملی نوجوانان ضروری است

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با تاکید بر لزوم همگرایی، هم افزایی و هماهنگی نهادهای مرتبط با نوجوانان اظهار کرد: ضرورت دارد کارگروه ملی نوجوانان را تشکیل دهیم که در راس آن موضوعات هویت و نشاط آفرینی باشد؛
جای خالی دبیر در کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور

جای خالی دبیر در کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور

نزدیک به یک سال از تغییرات در کار گروه مد و لباس کشور می‌گذرد و این سازمان با تغییرات بزرگی روبرو شده است، اعم ازاصلاح قانون کار گروه مد و لباس کشور و تفیذ اختیارات از معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شورای فرهنگ عمومی کشور،اما آنچه بعد از یک سال هنوز به عنوان سوال باقی مانده است؟؛
اهتمام دولت سیزدهم بر اقناع افکار عمومی است / افزایش شاخص های امید به آینده در دولت مردمی

اهتمام دولت سیزدهم بر اقناع افکار عمومی است / افزایش شاخص های امید به آینده در دولت مردمی

وزیر فرهنگ: در کنار تمام متغیرها در موضوعات مورد ارزیابی در کشور، امروز توجه به موضوع افکار عمومی جنبه مضاعفی پیدا کرده است چراکه معتقدیم هیچ دوره ای از حکمرانی بدون حضور افکار عمومی و مردم قادر به تعریف خود نخواهد بود؛