تغییرات در کارگروه مد و لباس کشور

تغییرات در کارگروه مد و لباس کشور

سید مجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی و مسئول کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در احکامی جداگانه مسئولین بخش‌های مختلف کارگروه مد و لباس کشور را منصوب نمودند؛
شروع تحول در ساختار کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور

شروع تحول در ساختار کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور

رفع اشکالات پیش نویس سند ملی پوشش اسلایم ایرانی تا 10 روز آینده،سند راهبردی سبک پوشش اسلامی ایرانی جامع ترین سندی است که در حوزه ساماندهی مد و لباس کشور مطرح شده و ما به دنبال برنامه ها و سیاستگذاریهای مشخص در این خصوص هستیم؛
بایسته هایی از شورای فرهنگ عمومی

بایسته هایی از شورای فرهنگ عمومی

شورای فرهنگ عمومی یکی از شوراهای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است که براساس آیین‌نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی هر دو هفته یک بار به صورت مستمر تشکیل جلسه می‌دهد؛
شورای فرهنگ عمومی متکفل مرکزی قانون ساماندهی مد و لباس شد

شورای فرهنگ عمومی متکفل مرکزی قانون ساماندهی مد و لباس شد

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور از ارتقای کارگروه ساماندهی مد و لباس در معاونت هنری وزارت ارشاد به یک مرکز قوی و مقتدر برای مسائل حجاب کشور، رصد و مواجهه هوشمندانه با الگو‌های بیگانه به هدایت موضوع حجاب از دغدغه‌های این بخش خبر داد؛