نقش کیفیت در برند سازی کالای پوشاک

نقش کیفیت در برند سازی کالای پوشاک

کیفیت از مهم ترین موضوعات صنعت پوشاک و نساجی است که اکثریت قریب به اتفاق خریداران پوشاک مبالغ هنگفتی را بر روی حفظ کیفیت برند خود سرمایه گذاری می کنند؛
عوامل کلیدی ساخت نشانگر در صنعت پوشاک

عوامل کلیدی ساخت نشانگر در صنعت پوشاک

نشانگر اهمیت زیادی در صنعت تولید پوشاک دارد و در هنگام تولید پوشاک به برش پارچه بدون ضایعات کمک شایانی می کند. در ضمن نشانگرها در صورت مناسب بودن، باعث افزایش سود یک سفارش صادراتی پوشاک می شوند؛