عکاسی مدلینگ یا عکاسی فشن

عکاسی مدلینگ یا عکاسی فشن

عکاسی مدلینگ یکی از شاخه های عکاسی شده که در ان طرح های ارائه شده بدست طراحان ماهر به همراه مدل عکسبرداری می شود،‌این شاخه از عکاسی که نوعی از عکاسی تبلیغاتی محسوب می شود؛
انواع رشته و شغل در دنیای مد و فشن

انواع رشته و شغل در دنیای مد و فشن

دنیای مد و فشن به مانند بسیاری دیگر از رشته‌ها و فیلدهای مهم علمی و تجاری، از دسته‌بندی‌ها و طبقه‌بندی‌های متنوع و گسترده‌ای چه در حوزه دانشگاهی و آموزشی و چه در زمینه کسب و کار تشکیل شده است.؛