عکاسی مدلینگ یا عکاسی فشن

عکاسی مدلینگ یا عکاسی فشن

عکاسی مدلینگ یکی از شاخه های عکاسی شده که در ان طرح های ارائه شده بدست طراحان ماهر به همراه مدل عکسبرداری می شود،‌این شاخه از عکاسی که نوعی از عکاسی تبلیغاتی محسوب می شود؛