کفش های کتانی داستان شما را تعریف می کنند

کفش های کتانی داستان شما را تعریف می کنند

در صف فروش خارج از یک فروشگاه لباس ژوهانسبورگ‌،‌جوانان عاشق مد امیدوارند که جدیدترین کفش‌های کتانی که از ایالات متحده به آنجا صادر می شود‌ را بتوانند خرید نموده و ازآن استفاده کنند.؛