۵ پوشش‌ عجیب و جالب در فرهنگ‌های مختلف

۵ پوشش‌ عجیب و جالب در فرهنگ‌های مختلف

همان‌طور که در بخش‌های مختلف جهان با تنوع زیاد زبان، چهره و مزه‌های غذایی… آشنا می‌شویم؛ رو به رو شدن با تنوع پوششی نیز برایمان دور از تصور نیست. گاه این پوشش‌ها در مراسم مذهبی و گاه در جشن‌های خاص مثل عروسی کاربرد دارند؛