زاپوت، قالی مکزیکی!

زاپوت، قالی مکزیکی!

فرشهای پشمی زاپوت یکی از صنایع دستی محبوب برای خرید در مکزیک است. شما می توانید آنها را در مغازه ها در سراسر مکزیک و همچنین در خارج از کشور برای فروش پیدا کنید؛