مد و سلامت روان در زندگی

مد و سلامت روان در زندگی

مد خود به جامعه آسیب نمی‎رساند؛ بلکه جا‎ انداختن معیارهای کلیشه ‎ای و تعریف یک الگوی ظاهری تکراری که به نام مد ارائه می‌شود، برای سلامت روان آسیب‌‏رسان است؛