روسری ابریشمی اکسسوری جذاب در دنیای مد

روسری ابریشمی اکسسوری جذاب در دنیای مد

بیشتر لباس‌ها و عناصر موجود در دنیای مد و لباس برای رفع نیازی خاص تولید شده‌اند؛ لِگ‌ها یا همان شلوارهای چسبان برای گرم‌کردن بیشتر پاها تولید شدند و بعد عضوی فراموش‌نشدنی در دنیای مد و فشن شدند. ؛