جایگاه عبا(بشت) در مد

جایگاه عبا(بشت) در مد

بشت‌ها برای اولین بار در ایران دوخته شدند و سعودی‌ها زمانی با آن‌ها آشنا شدند که فروشندگان بشت برای حج عمره یا تمتع می‌آمدند؛