لزوم تعریف محصول فرهنگی هنری برای حوزه عفاف و حجاب

لزوم تعریف محصول فرهنگی هنری برای حوزه عفاف و حجاب

وزیرفرهنگ وارشاد در چهارمین جلسه شورای سیاست گذاری یازدهمین جشنواره مد و لباس فجر:در خصوص رفتارهای فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب باید به تاثیر کارهای صورت گرفته متمرکز بود و برای اثر بخشی باید محصولات فرهنگی و هنری تعریف کرد تا این حوزه مهم با مسئله اقتصاد نیز پیوند داشته باشد؛
کارنامه ۱۰۰ روزه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

کارنامه ۱۰۰ روزه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

آزادی بیان و آزادی کار شرط اساسی یک جامعه پویا است؛ ما می‌خواهیم یک جریان مبتنی بر مطالبات عموم مردم و اسناد بالادستی و ارزش‌های انقلاب را در داخل به وجود بیاوریم. این وظیفه من به‌عنوان نماینده و خادم مردم است؛