انقلابی بالقوه در صنعت چرم با روش های جدید دباغی

انقلابی بالقوه در صنعت چرم با روش های جدید دباغی

همیشه نوآوری ها و پیشرفت های جدیدی در صنعت چرم اتفاق می افتد، زیرا محققان و دانشمندان به طور مداوم فناوری ها و فرآیندهای جدیدی را کشف می کنند که می تواند کیفیت، دوام و پایداری محصولات چرمی را بهبود بخشد؛
معیار مد پایدار

معیار مد پایدار

معرفی جریان گود آن یو و اِما واتسون نماد مد پایدار و اخلاق‌مدار؛