مد اخلاقی چه تعریفی در صنعت مد دارد

مد اخلاقی چه تعریفی در صنعت مد دارد

مد اخلاقی بیشتر بر روی تأثیر اجتماعی صنعت مد و آنچه که واقعا از نظر اخلاقی درست است، متمرکز می شود. مد اخلاقی از قوانین محلی کار فراتر می رود و طیف گسترده را تحت پوشش قرار می دهد؛
مد اخلاقی چیست؟

مد اخلاقی چیست؟

مد اخلاقی؛ مد پایدار، مد آهسته.  برخی از شما ممکن است هیچ کدام از اینها را نشنیده باشید و برخی از شما ممکن است برخی از این کلمات را قبلا شنیده باشید.؛