زنان قدرتمند چه می‌­پوشند؟

زنان قدرتمند چه می‌­پوشند؟

از مهم‌ترین اقدامات یک سیاستمدار، ساختن ظاهر و تصویری مناسب با این هدف است که در کوتاهترین زمان تاثیر مهمی در ذهن مخاطب بگذارد.؛