وقتی ترس از بیماری وارد صنعت مد می‌شود

وقتی ترس از بیماری وارد صنعت مد می‌شود

آنچه سال‌ها بعد در آرشیوها، از این روزهای جهان باقی می‌ماند تصاویری از انسان‌هایی است که ماسک بر صورت دارند. ماسک صورت به نماد دوران اپیدمی کرونا تبدیل شده است روزهای سختی که مردم جهان هنوز از آن عبور نکرده‌اند.؛
نگاهی به تقویم مد در جهان

نگاهی به تقویم مد در جهان

آگاهی از تقویم مد به منظور حضور در نمایشگاه‌های تجاری و رویدادهای بین‌المللی به شبکه‌پردازی مخاطبان کمک و امکان دیدار با طراحان و کارگزاران و ارتباط با مخاطبان صنعتی را فراهم خواهد کرد.؛