صنعت پوشاک به برندسازی و انطباق با سلیقه بازار نیاز دارد

صنعت پوشاک به برندسازی و انطباق با سلیقه بازار نیاز دارد

فرصت‌های کارآفرینانه در صنعت نساجی و پوشاک، بی‌توجهی به استانداردها، نبود مطالعه‌های دقیق و کارشناسی در مورد ذائقه بازار، غیررقابتی بودن تولیدات و بی‌توجهی به برندسازی از جمله موضوعاتی مهمی است که متاسفانه همیشه مورد انتقاد قرار گرفت.؛
سیده فاطمه ذوالقدر: نتیجه برگزاری موضوعی جشنواره مد و لباس فجر به گسترش بازار فروش لباس اقوام می‌انجامد

سیده فاطمه ذوالقدر: نتیجه برگزاری موضوعی جشنواره مد و لباس فجر به گسترش بازار فروش لباس اقوام می‌انجامد

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی می‌گوید ارائه لباس‌های فاخر با الهام از لباس اقوام ایرانی در جشنواره مد و لباس فجر باید با متوسط درآمد مردم جامعه هم‌خوانی داشته باشد تا در آینده نزدیک فرصت کاربردی شدن پیدا کنند.؛