از دورۀ فتحعلی شاه به بعد فصل متفاوتی در مدگرایی ایرانیان گشوده شد

از دورۀ فتحعلی شاه به بعد فصل متفاوتی در مدگرایی ایرانیان گشوده شد

از گذشته تاکنون مسئله لباس و مد در بین جوامع بشری مطرح بوده و چیزی نیست که به‌تازگی و در قرون جدید به آن پرداخته‌شده باشد. مد و مدگرایی در حقیقت مربوط به دوران معاصر ایران نیست و از دوره فتحعلی شاه به بعد که راه ورود مردم به فرنگ باز شد، فصل متفاوتی در مدگرایی ایرانیان گشوده شد.؛
برخی مدها حتی با عرف همخوانی ندارند

برخی مدها حتی با عرف همخوانی ندارند

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان گفت: طراحان لباس، مدی که با معیارهای ایرانی و اسلامی همخوانی دارند تولید کنند و با این رویکرد عناصر فرهنگ و هویت ایرانی اسلامی را معرفی و ترویج کنند.؛