پیام دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس در خصوص آیین پایانی رویداد مد و لباس یزد

پیام دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس در خصوص آیین پایانی رویداد مد و لباس یزد

با برگزاری رویداد مد و لباس مجالی فراهم می‌ شود تا از منظری متفاوت به زوایای هویتی پوشش ایرانی اسلامی بنگریم و زمینه های مناسب بیان ارزش های دینی و اسلامی و رسوم و سنن ملی و نوع پوشش مد و لباس را در جامعه تبین نماییم؛