آیا حجاب مخصوص دین مقدس اسلام است؟

آیا حجاب مخصوص دین مقدس اسلام است؟

عده ای گمان می كنند كه حجاب مخصوص دین مقدس اسلام است ولی این موضوع صحیح نیست، می توان گفت،تمام ملل و مردم جهان، زنانشان دارای حجاب بوده اند اگرچه در كیفیت پوشش فرق داشته‌اند؛
ضرورت عفاف و حجاب در آیین مسیحیت

ضرورت عفاف و حجاب در آیین مسیحیت

آیین مسیحیت نه تنها احکام شریعت یهود در مورد حجاب زنان را تغییر نداده، بلکه قوانین آن را استمرار بخشیده است و در برخی موارد قدم را فراتر نهاده و با تاکید بیشتری اهمیت رعایت عفت را مطرح ساخته است؛