پارچه پلیسه ،‌کدام پارچه پلیسه برای زنان مناسب است

پارچه پلیسه ،‌کدام پارچه پلیسه برای زنان مناسب است

پلیسه‌ ها پارچه‌ ها از مصر باستان رایج شد و برای تزئین لباس حاکمان استفاده می‌کرده‌اند. پارچه‌های رایج برای دوخت‌ودوز لباس بزرگان از جنس ابریشم، نخ و پشم بوده است و در مصر باستان فقط مخصوص اشراف به‌شمار می‌رفته است؛