نمایش مد لباس؛ محلی برای عرضه توانمندی معلولان

نمایش مد لباس؛ محلی برای عرضه توانمندی معلولان

حاضران در جشنواره مد و پوشاک ویژه معلولین و بچه های با سندروم داون در مجتمع خدمات بهزیستی و توانبخشی شهدای هفتم تیر شاهد حضور ۳۰ مدل دارای۲۲ نوع معلولیت بودند که لباس هایشان را به نمایش گذاشتند.؛
استخدام معلولین در یک کارگاه پوشاک!

استخدام معلولین در یک کارگاه پوشاک!

عمو قدیری کارش را از سال ۸۴ آغاز کرده است یکی از شروطش برای جذب کارگران، معلولیت است و در حال حاضر تعداد قابل توجهی از معلولان را در کارگاه‌های خود مشغول به کار کرده است.؛