مشکل پوشش برای زنان ژیمناستیک ایران

مشکل پوشش برای زنان ژیمناستیک ایران

مهین فرهادی زاد پس از عدم تایید لباس زنان ژیمناستیک برای حضور در میادین برون مرزی گفت: در رشته هایی مثل شنا و ژیمناستیک به دلیل پوشش‌های استانداردشان در دنیا، امکان حضور دختران ما وجود ندارد؛