فست فشن و اسلو فشن

فست فشن و اسلو فشن

فست فشن و اسلو فشن دو مفهوم متضاد با یکدیگر هستند و چه تاثیرات باورنکردنی و زیادی روی استایل و پوشش ما گذاشته اند؛
مشکلات طراحی لباس در ایران

مشکلات طراحی لباس در ایران

از مشکلات طراحی لباس در ایران، نداشتن مواد اولیه است که در بازار های جهانی یافت می شود و عملا عدم دسترسی به این منابع و مواد اولیه تولید پوشاک با کیفیت را از بین برده است؛