نحوه شستشوی صحیح ژاکت پشمی

نحوه شستشوی صحیح ژاکت پشمی

الیاف پشم به دلیل ساختار به هم فشرده‌‌شان به چیزهای دیگر، مانند سایر الیاف پشمی می چسبند. از این رو پارچه پشمی در هنگام شستشو جمع شده و حالتی نمدی پیدا می کند؛
نحوه پاک کردن آدامس از روی لباس

نحوه پاک کردن آدامس از روی لباس

چسبیدن آدامس به لباس آزار دهنده است و این اتفاق امری اجتناب ناپذیر است، چه نشستن روی نیمکت پارک این بلا را سر لباستان آورده و چه کودکی با چسباندن آدامس شما را مضحکه خود کرده باشد؛