آیا آینده پایدار صنعت مد، پلاستیکی است؟

آیا آینده پایدار صنعت مد، پلاستیکی است؟

نتایج یک پژوهش با اهمیت که توسط محققان آمریکایی انجام شده است، نشان از آن دارد که موادهای پلاستیکی ارزان قیمت را می توان به پارچه های پایدار و سازگار با محیط زیست تبدیل کرد.؛