۲۲ فناوری برتر که آینده صنعت مد را شکل می دهند

۲۲ فناوری برتر که آینده صنعت مد را شکل می دهند

فناوری و مد، آینده محور بوده و بر مصرف کننده متمرکز و انطباق آنها به صورت طبیعی اتفاق می افتد،این مجموعه از اینفلوئنسرهای دیجیتال و طراحان مد هوش مصنوعی گرفته تا نوآوری درمد را شامل شوند؛