طراح لباس‌های ملکه بریتانیا

طراح لباس‌های ملکه بریتانیا

ملکه الیزابت دوم در طول سال دست‌کم در ۳۰۰ مکان مختلف به مناسبت‌های متفاوت،‌حضور می‌یافت که برای تیم طراحی به معنای حجم بالای کار بود؛