حجاب و پوشش ما نماد زیباشناسی ندارد

حجاب و پوشش ما نماد زیباشناسی ندارد

عضو شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: باید مسأله حجاب برای افراد درونی شود ولازمه درونی شدن حجاب اقدامات تربیتی، اخلاقی و عاطفی و از همه مهمتر ارائه مد به روز است؛