جدیدترین اظهارات وزیر فرهنگ و ارشاد دولت رئیسی

جدیدترین اظهارات وزیر فرهنگ و ارشاد دولت رئیسی

وزیر فرهنگ و ارشاد در جدیدترین اظهاراتش در مورد تغییر در ساختار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا چابک‌سازی این وزارتخانه توضیحاتی داد و همچنین از آخرین فیلم ها، کتاب های که خوانده هم نام برد و به برخی سوالات روز پاسخ داد؛