وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تحولات فرهنگ و هنر کشور نیازمند خرد جمعی هستیم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تحولات فرهنگ و هنر کشور نیازمند خرد جمعی هستیم

دکتر اسماعیلی در نخستین روز از سال جدید کاری و در دیدار نوروزی با معاونان، مدیران و کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: فعالیت های فرهنگی و هنری اگر به صورت جمعی نباشد شاهد تحولات جدی در این عرصه نخواهیم بود؛
اهتمام دولت سیزدهم بر اقناع افکار عمومی است / افزایش شاخص های امید به آینده در دولت مردمی

اهتمام دولت سیزدهم بر اقناع افکار عمومی است / افزایش شاخص های امید به آینده در دولت مردمی

وزیر فرهنگ: در کنار تمام متغیرها در موضوعات مورد ارزیابی در کشور، امروز توجه به موضوع افکار عمومی جنبه مضاعفی پیدا کرده است چراکه معتقدیم هیچ دوره ای از حکمرانی بدون حضور افکار عمومی و مردم قادر به تعریف خود نخواهد بود؛
کارنامه ۱۰۰ روزه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

کارنامه ۱۰۰ روزه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

آزادی بیان و آزادی کار شرط اساسی یک جامعه پویا است؛ ما می‌خواهیم یک جریان مبتنی بر مطالبات عموم مردم و اسناد بالادستی و ارزش‌های انقلاب را در داخل به وجود بیاوریم. این وظیفه من به‌عنوان نماینده و خادم مردم است؛
بایسته هایی از شورای فرهنگ عمومی

بایسته هایی از شورای فرهنگ عمومی

شورای فرهنگ عمومی یکی از شوراهای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است که براساس آیین‌نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی هر دو هفته یک بار به صورت مستمر تشکیل جلسه می‌دهد؛