اهمیت پایداری در شروع تجارت مد

اهمیت پایداری در شروع تجارت مد

ا وجود اینکه تجارت مد و صنایع پوشاک نقش عمده ای در اقتصاد جهانی ایفا می کنند، اما موفقیت آنها با تاثیرات زیست محیطی عمده ای توام بوده که بر زندگی تک تک ما تاثیر گذاشته اند. صنعت مد یکی از بزرگ ترین آلاینده هاست که تاثیرات زیست محیطی فوق العاده بالایی دارد؛
آیا شفافیت عملکرد برندها، باعث ایجاد تفاوتی در زمینه پایداری شده است؟

آیا شفافیت عملکرد برندها، باعث ایجاد تفاوتی در زمینه پایداری شده است؟

شاخص شفافیت مد سال 2019 که برگرفته از انقلاب مد است، به ما می گوید که برندهای مد جهانی به طور فزاینده ای درباره اهداف پایداری و تامین کنندگان خود شفاف تر شده اند، هر چند که در گزارش دهی تاثیر اقدامات خود همچنان تاخیر دارند؛
راه اندازی فناوری مد پایدار

راه اندازی فناوری مد پایدار

در فناوری مد پایدار ،صنعت نساجی به طور فزاینده ای به دنبال پایداری بیشتر و تولید محصولات متناسب با کاربردهای چرخه ای است ؛