پنبه سفید شده یا پنبه خالص

پنبه سفید شده یا پنبه خالص

پنبه در فرآیندی تحت عنوان سفید گری فاقد کلر نهایی یا سفید گری اکسیژنی تحت پالایش قرار می گیرد،این فرآیند برای انسان ها و محیط زیست کاملاً بی خطر و در عین حال پنبه خام تمیز و سفید است ؛