پیراهن هوشمند  Arrow Smart

پیراهن هوشمند Arrow Smart

هنگامی که ما به پوشیدنی های هوشمند فکر می کنیم ، احتمالا که به یاد ساعتهای هوشمندی که روی تلفن همراه اجرا می شوند بیفتیم و دست بندهای سلامتی که مثلا چقدر در طول روز قدم زده ایم؛
اولین پیراهن هوشمند جهان را برند Arrow طراحی کرد

اولین پیراهن هوشمند جهان را برند Arrow طراحی کرد

هنگامی که ما به پوشیدنی های هوشمند فکر می کنیم ، احتمال دارد که فوراً به یاد ساعتهای هوشمندی که برنامه  آن ها روی تلفن همراه اجرا می شوند بیفتیم و دست بندهای سلامتی که مثلا چقدر در طول روز قدم زده ایم؛