المپیک توکیو سازگار با محیط زیست

المپیک توکیو سازگار با محیط زیست

ژاپن در المپیک توکیو تلاش میکند به بهترین شکل ممکن میزبانی این دوره از رقابت ها را برعهده داشته باشد و بتواند کمترین میزبان آلودگی را به محیط زیست وارد کند؛
دنیای سحرآمیز فشن در ژاپن

دنیای سحرآمیز فشن در ژاپن

واژه‌ی ژاپنیسم از نیمه‌های قرن ۱۹ مورد استفاده قرار گرفت،زمانیکه کیمونو ژاپن در سال ۱۶۳۹ به هلند راه پیدا و لباس خانگی مردان شد؛