ریکاردو تیشی طراح خلاق ایتالیایی

ریکاردو تیشی طراح خلاق ایتالیایی

ریکاردو تیشی سابقه همکاری با برندهای مشهوری همچون جیوانچی، نایک، بِربِری و غیره را در کارنامه دارد و از طراحان مدی است که لباس‌های طراحی شده توسط او در کشور ایران نیز هواداران بسیار دارد؛