کارولین بیکر، پیشگام سبک لباس خیابانی

کارولین بیکر، پیشگام سبک لباس خیابانی

طراح صاحب سبکی که از گذاشتن چیزی سنتی در زمینه‌ای غیرمنتظره و غافل‌گیرکننده لذت می‌برد،او مدل‌ها را در پتو پیچید، از طناب برای کمربند استفاده کرد، یا لباس‌های گران‌قیمت طراحان را با قیچی تکه‌تکه کرد؛