سی و هشتمین جلسه سیاستگذاری کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور برگزار شد

سی و هشتمین جلسه سیاستگذاری کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور برگزار شد

این جلسه با حضور اعضائ حقوقی و حقیقی سند راهبردی سبک پوشش ایرانی اسلامی و آئین نامه های برگزاری رویدادهای حوزه مد و لباس و همچنین شاخص های مراحل چهارگانه پوشش اجتماعی بانوان، امروز در سالن اجتماعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد بررسی قرار گرفت؛
شروع تحول در ساختار کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور

شروع تحول در ساختار کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور

رفع اشکالات پیش نویس سند ملی پوشش اسلایم ایرانی تا 10 روز آینده،سند راهبردی سبک پوشش اسلامی ایرانی جامع ترین سندی است که در حوزه ساماندهی مد و لباس کشور مطرح شده و ما به دنبال برنامه ها و سیاستگذاریهای مشخص در این خصوص هستیم؛