تقدیر از آموزشگاه طراحی لباس و پارچه روحی

تقدیر از آموزشگاه طراحی لباس و پارچه روحی

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور از مدیر موسسه و آموزشگاه طراحی لباس و پارچه روحی برای ارائه آموزش مطلوب وتلاش جهت راهیابی هنرجویان به دانشگاه های هنر و الزهرا(ع) تقدیر کرد؛