برخی مدها حتی با عرف همخوانی ندارند

برخی مدها حتی با عرف همخوانی ندارند

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان گفت: طراحان لباس، مدی که با معیارهای ایرانی و اسلامی همخوانی دارند تولید کنند و با این رویکرد عناصر فرهنگ و هویت ایرانی اسلامی را معرفی و ترویج کنند.؛