بازار جذاب کفش های اسپرت و سرمایه‌گذاری روی آنها

بازار جذاب کفش های اسپرت و سرمایه‌گذاری روی آنها

حضور چند نسل از عاشقان کفش‌های ورزشی سبب شده است فرهنگ این کفش‌ها طی چندین دهه پیوسته تغییر کند و تجاری‌شدن این کفش‌ها ارزش بازارشان را به ۸۰ میلیارد دلار رسانده است، رقمی که انتظار می‌رود که تا سال ۲۰۲۶ به ۱۲۰ میلیارد دلار برسد؛