تاریخچه مد: کت‌ بلیزر اِپُل‌دار

تاریخچه مد: کت‌ بلیزر اِپُل‌دار

کت بلیزری با سرشانه‌های برجسته، برگرفته از لباس‌های مردانه و الهام گرفته از لباس‌های نظامی به زنانی که مشتری‌اش بودند ارائه کرد؛