برد پیت وارد دنیای مد شد

برد پیت وارد دنیای مد شد

برد پیت اکنون یک طراح لباس است. این بازیگر ۵۷ ساله برای یک کالکشن اختصاصی با نام BP Signature با بریونی همکاری کرد.؛