۳ اردیبهشت، روز ملی کارآفرینی

۳ اردیبهشت، روز ملی کارآفرینی

دوازده سال پیش در روز جمعه، 11 آبان 1386 با مصوبه 611 جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز سوم اردیبهشت، روز تولد شیخ بهایی، در تقویم کشورمان به‌عنوان روز ملی کارآفرینی نام‌گذاری شد. ؛
اجرای فاز تکمیلی طرح ملی مسیر کسب و کار من در شهریار

اجرای فاز تکمیلی طرح ملی مسیر کسب و کار من در شهریار

حضور معاون رییس جمهور در محل فاز تکمیلی طرح توان افزایی زنان و جوانان با رویکرد کسب و کار و کارآفرینی که توسط بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان و با حمایت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در حال اجراست.؛