بوتاکس پا چیست؟

بوتاکس پا چیست؟

این درمان برای افرادی است که به طور مرتب کفش پاشنه‌بلند می‌پوشند و هنگام پوشیدن آن درد قابل‌توجهی در پاهای خود احساس می‌کنند؛